خانوارهای شهری استان گیلان در سال گذشته به صورت متوسط به میزان 9.3 میلیون تومان پس انداز کرده اند که همین موضوع باعث شده است تا آن ها بدین لحاظ در صدر 31 استان کشور قرار بگیرند. بعد از خانوارهای شهری استان گیلان، خانوارهای شهری استان مازندران و بوشهر به ترتیب با متوسط پس انداز 7.9 و 7.3 میلیون تومانی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

به تازگی مرکز آمار ایران گزارش هزینه و درآمد خانوارها در سال گذشته را منتشر کرده است. تحلیل هزینه و درآمد خانوارها از آن جهت مهم است که سال گذشته اقتصاد ایران به دلیل بازگشت تحریم ها سال سختی را پشت سر گذاشت و به عنوان نمونه در حالی که نرخ تورم در فروردین ماه 1397 تک رقمی و 8.1 درصد گزارش شده بود این نرخ در اسفند ماه 1397 به 26.9 درصد افزایش یافت.

بررسی گزارش هزینه و درآمد خانوارها نشان می دهد که در سال گذشته میزان درآمد سالانه هر خانوار ایرانی به طور متوسط 43 میلیون و 500 هزار تومان بوده است که این رقم در مقایسه با سال 96 حدود 18.6 درصد رشد داشته است. همچنین میزان هزینه سالانه هر خانوار ایرانی نیز به طور متوسط 39 میلیون و 300 هزار تومان گزارش شده است که این نشان می دهد هزینه های سالانه خانوارهای ایرانی در مقایسه با سال 96 رشد 19.3 درصدی را تجربه نموده است. از تفکیک دو رقم هزینه سالانه و درآمد سالانه یک خانوار می توان به میزان پس انداز خانوارهای ایرانی پی برد. گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در سال گذشته هر خانوار ایرانی به صورت متوسط 4 میلیون و 200 هزار تومان پس انداز کرده است که این رقم در مقایسه با سال 96 رشدی حدودی 500 هزار تومان داشته است. شایان ذکر است که طبق همین گزارش ها در سال 96 میزان پس انداز هر خانوار ایرانی 3 میلیون و 700 هزار تومان گزارش شده بود.

اگر بخواهیم به صورت جزئی تر به اطلاعات منتشر شده در گزارش هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران بپردازیم باز هم به آمارهای جالبی دست خواهیم یافت. این گزارش وضعیت درآمد و هزینه متوسط خانوارها در استان های مختلف در سال گذشته را نیز ارائه کرده است.

متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در کدام استان ها بالاتر بوده است؟

همان گونه که از نمودار زیر مشخص است، میزان متوسط درآمد خانوارهای شهری تهرانی در یک سال حدود 64 میلیون تومان بوده است که این موضوع باعث شده است تا آن ها در صدر استان های کشور بدین لحاظ در سال گذشته قرار بگیرند. خانوارهای شهری البرز و مازندران به ترتیب با کسب متوسط درآمدی به میزان حدود 50 میلیون تومان و 46.1 میلیون تومان در رتبه های بعدی قرار دارند. کمترین میزان متوسط درآمد سالانه در سال گذشته نیز مربوط به خانوارهای شهری استان های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و کرمان بوده است که به ترتیب در سال 97 توانستند متوسط درآمدهایی به میزان 26.4، 28.4 و 30 میلیون تومان داشته باشند.

 

متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در کدام استان ها بیشتر بوده است؟

تعزیرات بازار آجیل شب یلدا را کنترل کند

در سال گذشته، هر چند خانوارهای شهری تهران توانسته اند درآمد بالاتری داشته باشند اما هزینه های بالاتری نیز داشته اند.  متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در استان تهران در سال گذشته حدود 58.4 میلیون تومان بوده است. همچنین در رتبه های بعدی بدین لحاظ خانوارهای شهری استان های البرز و کهگیلویه و بویراحمد قرار داشته اند که به طور متوسط به ترتیب 43.2 و 39 میلیون تومان در سال گذشته هزینه کرده اند.

در بین استان های کشور، متوسط هزینه سالانه خانوارهای شهری حاضر در سه استان کرمان، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی کمتر از سایر استان ها بوده است و به ترتیب میزان متوسط هزینه سالانه آن ها در سال 97، 23.7، 24.1 و 25.1 میلیون تومان بوده است.

 

خانوارهای شهری استان کرمانشاه سال گذشته از جیب خوردند!

با توجه به میزان درآمد و هزینه خانوارهای شهری که در بالا ذکر شد حالا می توان به بررسی این موضوع پرداخت که خانوارهای شهری در استان های مختلف در سال گذشته چقدر توانسته اند پس انداز کنند؟

نمودار زیر نشان می دهد که خانوارهای شهری استان گیلان در سال گذشته به صورت متوسط به میزان 9.3 میلیون تومان پس انداز کرده اند که همین موضوع باعث شده است تا آن ها بدین لحاظ در صدر 31 استان کشور قرار بگیرند. بعد از خانوارهای شهری استان گیلان، خانوارهای شهری استان مازندران و بوشهر به ترتیب با متوسط پس انداز 7.9 و 7.3 میلیون تومانی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

نکته حائز اهمیت این است که تنها خانوارهای شهری استان کرمانشاه در سال گذشته از جیب خورده اند و متوسط درآمدهایی که کسب کرده اند از متوسط هزینه های که داشته اند کمتر بوده است و همین عامل باعث شده است تا متوسط پس انداز آن ها در سال 97 منفی 264 هزار تومان باشد.

منبع: تابناک