ثبت درخواست خرید کالا

ثبت درخواست خرید و سفارش کالا از شبکه گسترده بین المللی ارتباطی راهبردی امکان

صفحه 1 از 4
ابتدا مشخص نمایید که از نظر حقوقی یک شخص حقیقی هستید یا حقوقی
آدرس دقیق محل ارائه خدمات با ذکر جزئیات آدرس ، پلاک
کدپستی 10 رقمی را به منظور هماهنگی دقیق و ثبت در قرارداد همکاری وارد نمایید، کد پستی نبایستی قبلا توسط شخص یا گروه دیگری در سامانه شاراکالا ثبت شده باشد
شماره تلفن ثابت را به همراه کد شهر وارد نمایید، شماره تلفن ثابت نبایستی با شماره دیگر اعضاء سامانه شاراکالا یکسان باشد
شماره تلفن همراه را به همراه صفر ابتدا وارد نمایید

برای مطالعه کامل شرایط، الزامات و تعهدات طرفین در قرارداد همکاری با شبکه تجاری شاراکالا روی لینک زیر کلیک کنید:

مطالعه متن الزامات و تعهدات