مدیریت

09196056862

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

شبکه ارتباطی راهبردی امکان ، شاهراه حرکت به سمت بازارهای بین المللی

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

شبکه ارتباطی راهبردی امکان ، شاهراه حرکت به سمت بازارهای بین المللی

شبکه ارتباطی راهبردی امکان cropped 2 1

با پیوستن به شبکه ارتباطی راهبردی امکان ، کــــالا و محصولات خود را در ســــراسر دنیــــا و فروشــــگاه های اینترنتی بین المللی در معرض فــــروش جهــــانی قراردهید.

چرخــــه تامین، خدمــــات و عــــرضه کالا در شبکه شبکه ارتباطی راهبردی امکان، مشــــکلات را از مسیر فــــروش جهانی و صــــادرات شما برداشته است. کلــــیه خــــدمات تجــــاری، حمــــل و نقــــل، خدماتی حقــــوقی ، قراردادهای تجاری ، خدمات گمرکی و دیگر خدمات در سطــــح بین المللی و داخلی، به صورت جامع و یکپــــارچه در اختیــــار اعضاء ، تجار، صاحــــبان صنایع و تولیــــد کنندگان عضــــو شبکه ارتباطی راهبردی امکان می باشد.

637240128374026443

تولــید کنندگان و تجــار

تمامی صنعتگران، بازرگانان، فروشندگان محترم ایرانی که از هرلحاظ کالایی منطبق با استانداردهای جهانی و در حد صادرات داشته و تمایل دارند به سادگی و بدون صرف وقت و هزینه هنگفت و بدون داشتن دلواپسی ها مرتبط با ارسال کالا برای مشتریان بین المللی و صادرات کالا از ایران، به امر فروش جهانی و توسعه بازار بین المللی خود بپردازند، می توانند با توانمندی های شبکه ارتباطی راهبردی امکان، ره چندساله را یک ماهه طی کنند و سهمی در بازارهای بین المللی اینترنتی در دنیا داشته باشند و زیر ساخت های صادراتی را در واحد صنعتی خود راه اندازی نموده و همگام با صنعت رو به رشد جهانی، رشد نمایند.

شبکه ارتباطی راهبردی امکان cropped 2 1
شبکه ارتباطی راهبردی امکان cropped 2 1
5022

شرکت های ارائه دهنده خدمات

اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات تجاری، حمل و نقل و ارسال کالا، رسانه و تبلیغات، بیمه، امور حقوقی، اداری، صاحبان انبار و سرخانه و مراکز بسته بندی ، فرآوری و نگهداری کالا، تولید کنندگان و پشتیبان های بستر الکترونیک، آزمایشگاه‌های تشخیص و تایید کیفیت و استاندارد، ارائه دهندگان خدمات مسافرتی و تور، هتل ها ، مراکز اقامتی و رستوران ها و اشخاص و مراکزی گه به هر نحوی قادر به ارائه خدمات و تسهیل فرآیند تجارت و خدمات تجاری می باشند می توانند به منظور جذب در شبکه ارتباطی راهبردی امکان درخواست همکاری ثبت نموده و پس از کسب صلاحیت لازم، مورد تایید شبکه ارتباطی راهبردی امکان، همکاری این عزیزان با شبکه ارتباطی راهبردی امکان در چهارچوب قوانین ساختاری مجموعه و قرارداد فی مابین آغاز خواهد شد.

شبکه ارتباطی راهبردی امکان bime barbari 5795

با پیوستن به شبکه ارتباطی راهبردی امکان ، کــــالا و محصولات خود را در ســــراسر دنیــــا و فروشــــگاه های اینترنتی بین المللی در معرض فــــروش جهــــانی قراردهید.

چرخــــه تامین، خدمــــات و عــــرضه کالا در شبکه امــــکان ، مشــــکلات را از مسیر فــــروش جهانی و صــــادرات شما برداشته است. کلــــیه خــــدمات تجــــاری، حمــــل و نقــــل، خدماتی حقــــوقی ، قراردادهای تجاری ، خدمات گمرکی و دیگر خدمات در سطــــح بین المللی و داخلی، به صورت جامع و یکپــــارچه در اختیــــار اعضاء ، تجار، صاحــــبان صنایع و تولیــــد کنندگان عضــــو شبکه امکــــان می باشد.

شبکه ارتباطی راهبردی امکان cropped 2 1
شبکه ارتباطی راهبردی امکان cropped 2 1
شبکه ارتباطی راهبردی امکان n83014138 72513972

با پیوستن به شبکه ارتباطی راهبردی امکان ، کــــالا و محصولات خود را در ســــراسر دنیــــا و فروشــــگاه های اینترنتی بین المللی در معرض فــــروش جهــــانی قراردهید.

چرخــــه تامین، خدمــــات و عــــرضه کالا در شبکه امــــکان ، مشــــکلات را از مسیر فــــروش جهانی و صــــادرات شما برداشته است. کلــــیه خــــدمات تجــــاری، حمــــل و نقــــل، خدماتی حقــــوقی ، قراردادهای تجاری ، خدمات گمرکی و دیگر خدمات در سطــــح بین المللی و داخلی، به صورت جامع و یکپــــارچه در اختیــــار اعضاء ، تجار، صاحــــبان صنایع و تولیــــد کنندگان عضــــو شبکه امکــــان می باشد.

مجله شبکه ارتباطی راهبردی امکان