فروشـگاه های اینتـرنتی

فروش در فروشگاه های بین المللی اینترنتی ، ابزار و امکانات خاص خود را می طلبد و شما فروشنده ، تامین کننده کالا و مواد اولیه همچنین برای مدیریت بیزینس آنلاین خود، می‌توانید از امکان Seller Central Portal در سایت های معتبر فروشگاهی دنیا استفاده نمایید که در این صورت نیاز به حساب و اعتبارات آن کشور را دارید این آسان­ترین راه برای شروع فروشندگی و ارائه کالا در بستر فروشگاه های اینترنتی خارجی با پهنه عملکرد بین المللی است. فروش و عرضه کالا در فروشگاه های بین المللی به معنای صادرات خرد از بهترین نوع کسب درآمد برای تولید کنندگان و فروشندگان کالاهای ایرانی است و این روش امروزه به یکی از بهترین روش های فروش در دنیا تبدیل شده است.

 
شبکه ارتباطی راهبردی امکان download

تاوباو (Taobao)

وبسایت : www. taobao.com

شبکه ارتباطی راهبردی امکان download 1 e1627997698475

تی مال (Tmall)

وبسایت : www.Tmall.com

شبکه ارتباطی راهبردی امکان

سانینگ (Suning)

وبسایت : www.suning.com

شبکه ارتباطی راهبردی امکان DDlogoNEW e1627997621813

دانگ دانگ (Dangdang)

وبسایت : www.dangdang.com

شبکه ارتباطی راهبردی امکان download 2 e1627997818320

آمازون (amazon)

وبسایت : www.amazon.com

شبکه ارتباطی راهبردی امکان download 3

ای بی (eBay)

وبسایت : www.eBay.com

شبکه ارتباطی راهبردی امکان download 4

والمارت (Walmart)

وبسایت : www.walmart.com

شبکه ارتباطی راهبردی امکان download 5

اتسی (Etsy)

وبسایت : www.etsy.com

شبکه ارتباطی راهبردی امکان download 6 e1627998058229

بست بای (Best Buy)

وبسایت : www.bestbuy.com