3
مدیریت

09196056862

نتایج بیشتر ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

شبکه ارتباطی راهبردی امکان ، شاهراه حرکت به سمت بازارهای بین المللی

نتایج بیشتر ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

شبکه ارتباطی راهبردی امکان ، شاهراه حرکت به سمت بازارهای بین المللی

فهرست مطالب این مقاله

چطور بدهی ام را کم کنم؟

امیدواریم از خواندن این مطلب، ((چطور بدهی ام را کم کنم؟)) لذت ببرید و برایتان مفید باشد،از همراهی شماسپاسگذاریم.

بازاریابی یا مارکتینگ چیست؟

امیدواریم از خواندن این مطلب، ((بازاریابی یا مارکتینگ چیست؟)) لذت ببرید و برایتان مفید باشد،از همراهی شماسپاسگذاریم.

عنوان مقاله :

دسته بندی مقاله :

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت: کار واکسیناسیون کارگران شاغل در شهرک های صنعتی و نواحی کشور شروع شده است و تا ۳ هفته آینده همه کارگران واکسینه می شوند. علی رسولیان روز یکشنبه و در حاشیه افتتاح مرکز تجمیعی واکسیناسیون کارگران شهرک صنعتی قدس، گفت: باتوجه به نگاه خوب وزیر صنعت معدن و تجارت به وضعیت کارگران، با دستور وی کار واکسیناسیون کارگران در کشور شروع شد و با ایجاد و افتتاح مراکز تجمیعی تزریق واکسن در شهرک های صنعتی، تمام کارگران در مرحله تزریق واکسن قرار گرفتند. وی، با اعلام آمادگی جهت تامین نیاز وزارت بهداشت در واکسیناسیون کارگران مراکز صنعتی گفت: در تمامی شهرک ها و نواحی صنعتی امکاناتی که نیاز است را در اختیار وزارت بهداشت قرار می دهیم تا شرایط واکسینه شدن برای کل کارگران تامین شود. خانواده های کارگران نیز واکسینه می شوند رسولیان افزود: در سطح کل کشور بیش از ۹۵۰ هزار نفر کارگر شاغل در شهرک ها و نواحی صنعتی داریم که همه این کارگران همراه با خانواده واکسینه می شوند. مدیرعامل سازمان شهرک های صنعتی ایران بیان کرد: مراکز تجمیعی واکسیناسیون کارگران در  شهرک های صنعتی در ۲۱ استان مستقر هستند و بیش از ۷۰ درصد  واحد ویژه در شهرک ها کار واکسینه را شروع کرده اند و ظرف ۳ هفته همه کارگران کشور واکسینه می شوند.  وی در ادامه گفت: با همکاری بسیج، مراکز واکسن در همه استان ها در حال افزایش است و در تمام شهرک هایی که نیروهای کارگری در آن مستقر هستند امکانات لازم فراهم می شود که سرعت واکسیناسیون افزایش پیدا کند.    منبع: ایرنا

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت: کار واکسیناسیون کارگران شاغل در شهرک های صنعتی و نواحی کشور شروع شده است و تا ۳ هفته آینده همه کارگران واکسینه می شوند. علی رسولیان روز یکشنبه و در حاشیه افتتاح مرکز تجمیعی واکسیناسیون کارگران شهرک صنعتی قدس، گفت: باتوجه به نگاه خوب وزیر صنعت معدن و تجارت به وضعیت کارگران، با دستور وی کار واکسیناسیون کارگران در کشور شروع شد و با ایجاد و افتتاح مراکز تجمیعی تزریق واکسن در شهرک های صنعتی، تمام کارگران در مرحله تزریق واکسن قرار گرفتند. وی، با اعلام آمادگی جهت تامین نیاز وزارت بهداشت در واکسیناسیون کارگران مراکز صنعتی گفت: در تمامی شهرک ها و نواحی صنعتی امکاناتی که نیاز است را در اختیار وزارت بهداشت قرار می دهیم تا شرایط واکسینه شدن برای کل کارگران تامین شود. خانواده های کارگران نیز واکسینه می شوند رسولیان افزود: در سطح کل کشور بیش از ۹۵۰ هزار نفر کارگر شاغل در شهرک ها و نواحی صنعتی داریم که همه این کارگران همراه با خانواده واکسینه می شوند. مدیرعامل سازمان شهرک های صنعتی ایران بیان کرد: مراکز تجمیعی واکسیناسیون کارگران در  شهرک های صنعتی در ۲۱ استان مستقر هستند و بیش از ۷۰ درصد  واحد ویژه در شهرک ها کار واکسینه را شروع کرده اند و ظرف ۳ هفته همه کارگران کشور واکسینه می شوند.  وی در ادامه گفت: با همکاری بسیج، مراکز واکسن در همه استان ها در حال افزایش است و در تمام شهرک هایی که نیروهای کارگری در آن مستقر هستند امکانات لازم فراهم می شود که سرعت واکسیناسیون افزایش پیدا کند.    منبع: ایرنا

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت: کار واکسیناسیون کارگران شاغل در شهرک های صنعتی و نواحی کشور شروع شده است و تا ۳ هفته آینده همه کارگران واکسینه می شوند.

علی رسولیان روز یکشنبه و در حاشیه افتتاح مرکز تجمیعی واکسیناسیون کارگران شهرک صنعتی قدس، گفت: باتوجه به نگاه خوب وزیر صنعت معدن و تجارت به وضعیت کارگران، با دستور وی کار واکسیناسیون کارگران در کشور شروع شد و با ایجاد و افتتاح مراکز تجمیعی تزریق واکسن در شهرک های صنعتی، تمام کارگران در مرحله تزریق واکسن قرار گرفتند.
وی، با اعلام آمادگی جهت تامین نیاز وزارت بهداشت در واکسیناسیون کارگران مراکز صنعتی گفت: در تمامی شهرک ها و نواحی صنعتی امکاناتی که نیاز است را در اختیار وزارت بهداشت قرار می دهیم تا شرایط واکسینه شدن برای کل کارگران تامین شود.
خانواده های کارگران نیز واکسینه می شوند
رسولیان افزود: در سطح کل کشور بیش از ۹۵۰ هزار نفر کارگر شاغل در شهرک ها و نواحی صنعتی داریم که همه این کارگران همراه با خانواده واکسینه می شوند.
مدیرعامل سازمان شهرک های صنعتی ایران بیان کرد: مراکز تجمیعی واکسیناسیون کارگران در  شهرک های صنعتی در ۲۱ استان مستقر هستند و بیش از ۷۰ درصد  واحد ویژه در شهرک ها کار واکسینه را شروع کرده اند و ظرف ۳ هفته همه کارگران کشور واکسینه می شوند.
 وی در ادامه گفت: با همکاری بسیج، مراکز واکسن در همه استان ها در حال افزایش است و در تمام شهرک هایی که نیروهای کارگری در آن مستقر هستند امکانات لازم فراهم می شود که سرعت واکسیناسیون افزایش پیدا کند.
 
 منبع: ایرنا