فهرست مطالب این مقاله

چطور بدهی ام را کم کنم؟

امیدواریم از خواندن این مطلب، ((چطور بدهی ام را کم کنم؟)) لذت ببرید و برایتان مفید باشد،از همراهی شماسپاسگذاریم.

بازاریابی یا مارکتینگ چیست؟

امیدواریم از خواندن این مطلب، ((بازاریابی یا مارکتینگ چیست؟)) لذت ببرید و برایتان مفید باشد،از همراهی شماسپاسگذاریم.

عنوان مقاله :

دسته بندی مقاله :

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۵| طلا و دلار گران شدند

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۵| طلا و دلار گران شدند
اقتصاد نیوز : در بازار ارز و طلای امروز قیمت دلار و قیمت طلا افزایش را تجربه کردند. قیمت سکه هم نسبت به دیروز ثابت ماند.

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۵| طلا و دلار گران شدند

به گزارش اقتصادنیوز ، در بازار ارز و طلای امروز قیمت سکه در حالی ثبات را تجربه کرد که قیمت طلا و قیمت دلار گران شدند.

قیمت اونس طلا امروز

قیمت طلا در بازار جهانی روز گذشته افزایش را تجربه کرد اما در بازار امروز ۰.۳۱ درصد  کاهش یافت و با قیمت  ۱,۷۸۷ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و هفت ) دلار خرید و فروش شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۸۷ -۵.۶۰ -۰.۳۱  09:00
۱,۷۹۳ -۱۳.۰۰ -۰.۷۳ روز قبل
۱,۸۰۶ ۱۴ ۰.۷۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا در بازار داخلی ایران امروز  مسیر رشد را دنبال کرد . هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱۸ درصدی، از ۱,۱۶۱,۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و یک هزار) تومان به ۱,۱۶۳,۱۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و سه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۶۳,۱۰۰ ۲,۱۰۰ ۰.۱۸ 11:27
۱,۱۶۱,۰۰۰ -۷,۰۰۰.۰۰ -۰.۶۱ روز قبل
۱,۱۶۸,۰۰۰ ۷,۲۰۰ ۰.۶۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۰.۱۳ درصدی، از ۵,۰۳۳,۰۰۰ (پنج میلیون و سی و سه هزار) تومان به ۵,۰۴۰,۰۰۰ (پنج میلیون و چهل هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

بازار ارز امروز چهارشنبه 5 آبان 1400 شاهد پیشروی قیمت دلار آمریکا بود. دلار در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۳۲ درصدی، از ۲۷,۴۷۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و هفتاد ) تومان به ۲۷,۵۶۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۵۶۰ ۹۰ ۰.۳۲ 11:25
۲۷,۴۷۰ -۱۳۰.۰۰ -۰.۴۸ روز قبل
۲۷,۶۰۰ ۷۰ ۰.۲۵ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

قیمت دلار در بازار متشکل امروز بر خلاف در لار در بازار آزاد پیش رفت و با کاهش ۰.۲۵ درصدی، از ۲۶,۶۹۰ (بیست و شش هزار و ششصد و نود ) تومان به ۲۶,۶۲۳ (بیست و شش هزار و ششصد و بیست و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۶۲۳ -۶۷.۰۰ -۰.۲۵ 11:26
۲۶,۶۹۰ -۳۱۸.۰۰ -۱.۲ روز قبل
۲۷,۰۰۸ ۲۲۹ ۰.۸۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۸۵ تومان افزایش، ۳۱,۹۹۱ (سی و یک هزار و نهصد و نود و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۹۹۱ ۸۵ ۰.۲۶ 11:20
۳۱,۹۰۶ -۱۴۰.۰۰ -۰.۴۴ روز قبل
۳۲,۰۴۶ -۳۷.۰۰ -۰.۱۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

قیمت پوند که روز گذشته ارزان شده بود در بازار ارز امروز گران شد و با ۴۸ تومان افزایش، ۳۸,۰۱۹ (سی و هشت هزار و نوزده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۰۱۹ ۴۸ ۰.۱۲ 11:20
۳۷,۹۷۱ -۲۰.۰۰ -۰.۰۶ روز قبل
۳۷,۹۹۱ ۹۱ ۰.۲۳ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

قیمت درهم امارات (حواله) برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، درهم امارات (حواله) روز قبل تا ۷,۴۸۰ (هفت هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز – چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱ – با رشد ۰.۵۳ درصدی به ۷,۵۲۰ (هفت هزار و پانصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۵۲۰ ۴۰ ۰.۵۳ 11:26
۷,۴۸۰ -۳۰.۰۰ -۰.۴۱ روز قبل
۷,۵۱۰ -۲۰.۰۰ -۰.۲۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ سکه امامی

در بازار امروز سکه امامی ثبات را تجربه کرد و  ۱۱,۸۷۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و هفتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۷۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ 11:24
۱۱,۸۷۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۷ روز قبل
۱۱,۸۹۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

امروز نیم سکه برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که نیم سکه که روز قبل تا ۶,۰۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز – چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱ – با رشد ۰.۸۱ درصدی به ۶,۱۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۸۱ 11:28
۶,۰۵۰,۰۰۰ -۳۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۵۸ روز قبل
۶,۰۸۵,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه، امروز به ۳,۵۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۳ درصدی داشته است.

قیمت سکه گرمی امروز

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

شاخص کل بورس سبزپوش شد/ روز خوب سهامداران فولاد

به گزارش  اقتصادنیوز  ،  شاخص کل  بورس تهران در شروع معاملات بازار سرمایه سبزپوش شد و با رشد 394 واحدی در ارتفاع یک میلیون و  384 هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن اما سرخپوش شد و با افت  586 واحدی،  375 هزار و 933 واحد را ثبت کرد.

فرابورس نیز سبزپوش شد و به 19 هزار و 706 واحد رسید.