3
مدیریت

09196056862

نتایج بیشتر ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

شبکه ارتباطی راهبردی امکان ، شاهراه حرکت به سمت بازارهای بین المللی

نتایج بیشتر ...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

شبکه ارتباطی راهبردی امکان ، شاهراه حرکت به سمت بازارهای بین المللی

فهرست مطالب این مقاله

چطور بدهی ام را کم کنم؟

امیدواریم از خواندن این مطلب، ((چطور بدهی ام را کم کنم؟)) لذت ببرید و برایتان مفید باشد،از همراهی شماسپاسگذاریم.

بازاریابی یا مارکتینگ چیست؟

امیدواریم از خواندن این مطلب، ((بازاریابی یا مارکتینگ چیست؟)) لذت ببرید و برایتان مفید باشد،از همراهی شماسپاسگذاریم.

عنوان مقاله :

دسته بندی مقاله :

کشف وضبط 412 دستگاه استخراج بیت کوین در استان فارس/ ارزهای دیجیتال در آستانه قانونی شدن/ نقـش مهـم ارزهای دیجیتال دراشـتغالزایى جوانان

ارز دیجیتال «بیت کویــن» در کشور به محــل نــزاع تبدیل شده است؛ برخى مقام هــاى دولتى و نمایندگان مجلس آن را ابزارى براى دور زدن تحریم هــا مى داننــد و برخی دیگر معتقدند که سرمایه‌های کشور با استخراج آن به هدر می رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، طی یک هفته گذشته در استان فارس دستگاه‌های استخراج بیت کوین یکی پس از دیگری ضبط شده‌اند؛ در همین بازه زمانی ۲۱۷ دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش ۳۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال در ۱۰ انبار در شیراز ،  ۷۵ دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش ۱۱ میلیارد ریال در بازرسی از ۲ شرکت در شهرستان فسا و در یک عملیات ضربتی نیز از 4 شرکت در سپیدان120 دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش 4 میلیارد ریال کشف شد.

 پس از اینکه سوله‌ها و سالن‌های استخراج بیت کوین یکی پس از دیگری در سراسر کشور جمع آوری شدند ، مجلس و دولت وارد عمل شدند تا راه حلی برای تعیین نرخ برق صادراتی استخراج ارزهای دیجیتال ایجاد کنند تا هم این اتفاق جدید را مدیریت کرده و هم درآمد جدیدی را به خزانه کشور سرازیر کنند.

مشاهدات از بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که فعالان این حوزه از این اقدامات دولت و مجلس راضی هستند و با توجه به سود استخراج این ارزها آنها می‌توانند بدون نگرانی اقدام به پرداخت هزینه برق صادراتی کنند.

31 تیرماه جلسه کمیسیون اقتصادی با موضوع بررسی رمز ارزها برگزارشد و به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی  مقرر شد تا بانک مرکزی ظرف ۳ ماه مقدمات استخراج ارزهای دیجیتال در کشور را فراهم کند.

 اسـتخراج بیت کوین در شرایط فعلى ضرورى است

 رئیس خانه صمت اســتان فارس درباره استخراج رمز ارزها در کشور و استان فارس می‌گوید: در شــرایطى که کشــور در نقل و انتقال پــول کاغذى و حواله‌اى با مشــکلات عدیده اى مواجه شــده اســت، بنابراین نقل و انتقال الکترونیکى می‌تواند تنها راه نجات کشور در این بخش محسوب شود.

سهراب شرفى در گفت و گو با «ایلنا» با بیان اینکه نقل و انتقــال الکترونیکى پول، غیر قابل کنترل اســت، ادامه می‌دهد: تحریــم استخراج ارز رمزها در داخل کشــور باعث مى‌شود تا ضربه مهلکى به اقتصاد کشور وارد شود.

وى معتقد است عدم توجه به بیت کوین علاوه بر اینکه اجازه کســب دانش تجارت الکترونیــک را از ما ســلب مى‌کند، مــى تواند فرصتى مناسب باشــد که به واســطه آن بتوان بیشتر مشکلات اقتصادى کشــور را در موضوع نقــل و انتقالات پول حل کرد.

شرفى با بیان اینکه در حال حاضر اعمال تحریم‌ها ســبب شــده که نقل و انتقالات و روزنه‌هاى بانکى به روى ما و فعالان اقتصادى مسدود شود، می‌گوید: شاید استخراج بیت کوین باعث افزایش مصرف برق شود، اما نبایــد فراموش کرد که در جنگ اقتصادى توجه به این مهم امرى ضرورى و مهم است.

وى با بیــان اینکه باید از تحصیلکرده ها و افراد با تجربــه در بخش تجارت الکترونیک در اســتخراج بیت کوین اســتفاده کنیم، می افزاید: در شــرایط فعلى هیچ ساز و کار مناسبى در بخش صادرات نرم افزار در کشور وجود نــدارد، در صورتى که صــادرات این محصول در کشــور هند توانســته بیشــترین درآمد زایى را به خود اختصاص دهد.

رئیس خانه صمت اســتان فارس با بیان اینکه عدم توجه بــه موضوع اســتخراج ارزهای دیجیتال بیکارى عده‌اى از جوانان را در پی دارد، ادامه می دهد: محروم کردن دسترسى افراد و جوانان باعث مى شود که ضربه مهلکى به کشــور و به خصوص دانش جوانان وارد شــود.

ارز مجازی ایرانی, بیت کوین

 بیت کوین به شرط ضابطه مند شدن، مطلوب است

رئیس اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى فارس هم  درباره استخراج ارز رمزها ، می‌گوید: بــا توجه به اینکه هزینه انرژى در کشــور ارزان است، استخراج بیت کوین به شرط ضابطه مند شدن، امرى مناسب و مطلوب است.

جمــال رازقى در گفــت و گو با «ایلنا» با بیان اینکه نباید با برق سوبســید دار دلار استخراج کرد، ادامه می‌دهد: تشــویق مردم و بخش خصوصى به استخراج بیت‌کوین و در اختیار گذاشتن برق با  قیمت مناســب به فعالان این بخش، مى‌تواند ســبب رونق اقتصاد اســتان شود.

 وى با بیان اینکه نباید فراموش کرد که اســتخراج بیــت کوین در مدارس و مســاجد که داراى برق مجانى هســتند امرى اشتباه اســت، می افزاید: ضابطه مند شــدن نرخ برق مصرفــى واحدها مى‌تواند بســیارى از مشکلات این بخش را حل کند.

رئیــس اتــاق بازرگانى فارس با اشــاره بــه اینکه قیمــت حامل انــرژى نباید سوبســید دار باشــد، می گوید: در حال حاضر برخى از افــراد از قیمت هاى حامل انرژى اســتفاده مى کنند؛ بنابراین این مهم سبب شــده در بیشــتر جاها عدالت زیر سوال رود.

 نقـش مهـم بیـت کویـن دراشـتغال‌زایى جوانان

نماینده شــیراز در مجلس هم ضمن دفاع از استخراج بیت کوین می‌گوید: دولت باید به بررســى جوانب استخراج بیت کوین بپردازد، چرا که این موضوع مى تواند در مواردى مانند ایجاد اشــتغال جوانان و تعیین قیمت واقعى برق، کمک شایانى داشته باشد.

فــرج االله رجبى در گفت و گو با «ایلنا» و با بیان اینکه ایجاد قانون در این بخش مى تواند مسیر فعالان را هموارتر کند، ادامه می دهد: ســاماندهى این بخش توسط دولت مى‌تواند ســبب توســعه در اقتصاد کشور شــود.

وی معتقد است دولت در بعضــى از مواقع اکثر مســئولیت ها را بر عهده مى‌گیرد و در ادامه نمى تواند آنها را از بدنه خودش جدا کند، بنابراین باید ساماندهى اجــرا ارائه مجوز و …. اســتخراج بیــت کوین را از بخش خصوصى آغاز کند.

 نماینده شــیراز خاطرنشان می کند: دولــت باید در موضوع فعال کردن بخــش خصوصى و ایجاد اشــتغال و زمینه ســالم براى فعالیت به مدیریت موضوع اســتخراج بیت کویــن بپــردازد.

بیت کوین فعلا غیرقانونی است

رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد طی چند روز گذشته نسبت به موضوع  استخراج ارزهای دیجیتال در مصاحبه‌های مختلف عنوان کردند که به زودی سازوکارهای مشخصی برای همه مسائل حوزه ارزهای دیجیتال مصوب خواهد شد و فعالان این حوزه در صورت دریافت مجوز قانونی استخراج می‌توانند به کار در این حوزه ادامه دهند.

درست چند ساعت پس از جلسه کمیسیون اقتصادی رحمانی فضلی وزیر کشور درباره فعالیت در حوزه بیت کوین در ایران گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی  باید دستورالعملی تهیه کند تا متناسب با آن دستورالعمل، مجوز فعالیت ارز بیت کوین داده شود و تا زمانی که آن دستورالعمل تهیه نشده، این ارز از نظر ما غیرقانونی است.

بررسی موضوع رمز ارزها در جلسات آتی دولت

سپس رئیس کل بانک مرکزی درباره رمز ارزها و بیت کوین مصاحبه‌ای کرد و گفت: ‌این موضوع دارای پیچیدگی است که در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و بخش هایی از آن تایید شد.

همتی با بیان اینکه این موضوع باید در دولت بررسی شود، ‌ گفت:‌ بحث رمز ارزها در دستور کار دولت است و باید بررسی شود که امروز نیز درباره آن بحث هایی شد، ‌ این موضوع در جلسات آتی دولت بررسی خواهد شد.

هنوز در مورد بیت‌کوین به نتیجه نرسیدیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم چندی پیش در حاشیه جلسه هیئت وزیران درباره امکان قانونی شدن بیت کوین در کشور اعلام کرد که هنوز در هیئت وزیران درباره امکان قانونی شدن بیت کوین در کشور به نتیجه نرسیدیم.

 حال باید دید تکلیف صنعت رمز ارزها در قالب مصوبه‌ای  به زودی مشخص می‌شود یا اینکه سرنوشت بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال  هم مانند دیگر مصوبات مجلس و لوایح دولت به گونه دیگری رقم می‌خورد؟

گزارش: دانیال طهماسبی نژاد